Diagnostic tools

Wat is dit?


 • Startup disks


  • Required files for a boot disk

  • Boot disk with CD-ROM support


 • Startup Modes


  • Safe Mode
   Windows automatically initiates Safe Mode if it detects that system startup failed , or if the registry is corrupted.
   Safe Mode bypasses startup files, including the registry, Config.sys, Autoexec.bat, and the [Boot] and [386Enh] sections of System.ini, and provides you with access to the Windows configuration files. You can make any necessary configuration changes, and then restart Windows normally.
   Windows in Safe Mode, only the mouse, keyboard, and standard VGA device drivers are loaded.
   Safe Mode With Networking is not supported in Windows 98.

  • Safe Mode with command prompt
   Only loads the Command.com and DoubleSpace or DriveSpace files (if present). It does not load Himem.sys, Ifshlp.sys, or Windows .

  • Safe Mode with networking

  • Step-by-step/Single step mode
   Allows you to specify which commands and drivers the system should process by confirming each line of the startup files.

  • Automatic skip driver (ASD.exe)
   Het kan ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch voorkomen dat Windows niet wil starten, bijvoorbeeld omdat bepaalde hardware niet werkt of de drivers hiervoor niet correct (meer) werken. Windows 98 en Windows Me (maar helaas niet Windows 2000 en XP) bieden ook voor dit soort problemen een oplossing: het programma Automatisch stuurprogramma overslaan, ofwel de Automatic Skip Driver Agent (ASD). ASD detecteert problemen of problemen die mogelijk kunnen gaan ontstaan door conflicterende hardware en schakelt deze automatisch uit. Zo wordt door de Agent voorkomen dat er problemen optreden.
   Als ASD een probleem heeft gedetecteerd, kunnen we via de Hardware probleemoplosser (een onderdeel van ASD) het probleem proberen op te lossen. Als het niet om al te ernstige problemen gaat (bijvoorbeeld gedeelde IRQ's, gelijktijdig gebruik van een DMA-kanaal), zal dit in de meeste gevallen wel lukken.


 • Diagnostic tools, utilities and resources


  • User/installation manuals

  • Internet/web resources

  • Training materials

  • Task Manager

  • Dr. Watson
   Dr. Watson voorkomt geen vastlopers, maar biedt wel uitgebreide informatie over de status van het systeem op het moment van de crash. We kunnen met deze informatie op gerichte wijze trachten de oorzaak van de vastloper op te sporen en een mogelijke herhaling te voorkomen.

  • Boot Disk

  • Event Viewer

  • Device Manager

  • WinMSD

  • MSD
   Het bij MS-DOS meegeleverde programma MSD.EXE (Microsoft Service Diagnostics) geeft veel bruikbare informatie. Er is onder meer informatie op te vragen over het computersysteem, het geheugen, de videokaart en de status van IRQ's en geladen stuurprogramma's.

  • Recovery CD

  • CONFIGSAFE


 • Eliciting problem symptoms from customers

 • Having customer reproduce error as part of the diagnostic process

 • Identifying recent changes to the computer environment from the user


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

klikknoppen (1)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (2)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (3)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (4)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (5)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (6)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (7)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (8)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (9)

 • klikknop

Google

Klok


Copyright 2002-2018