Installing Windows

Wat is dit?


 • Verify hardware compatibility and minimum requirements.
  Voor het installeren van Windows moet gecontroleerd worden of de computer aan de minimale installatie-eisen voldoet.

 • Determine OS installation options


  • Installation type (typical, custom, other)
   Door in het Setup-programma te kiezen voor een aangepaste installatie, kunnen we Windows direct aan onze wensen aanpassen. We kunnen dan aangeven welke onderdelen geinstalleerd worden. De overige installatiewijzen kennen deze mogelijkheid niet.

  • Network configuration

  • File system type

  • Dual Boot Support
   Als we Windows 9x naast een ander (niet-Microsoft) besturingssysteem installeren, zoals Linux (een dual-bootinstallatie), moeten we erop letten eerst Windows op de vaste schijf te installeren, en daarna pas het andere nesturingssysteem. Wanneer Windows geinstalleerd wordt terwijl al een ander besturingssysteem is geinstalleerd, wordt het zogenoemde Master Boot Record (MBR) overschreven en kan het andere besturingssysteem niet meer starten. Windows 9x bezit geen mogelijkheden om rekening te houden met de bootloader van een ander besturingssysteem. Windows Me kan echter wel naast een bestaande Windows 2000-configuratie geinstalleerd worden als hiervoor reeds de Windows 2000 bootloader wordt gebruikt.


 • Disk preparation order (conceptual disk preparation)


  • Start the installation
   Voor installatie van Windows 2000 is het verstandig om componenten te kiezen die expleciet worden genoemd in de hardwarecomptabiliteitslijst van Microsoft.

  • Partition
   Gebruik FDISK om partities te maken of te wijzigen.

  • Format drive


 • Run appropiate set up utility


  • Setup
   De setup-procedure van Windows XP is in principe erg simpel. U stopt de CD erin en start de computer opnieuw op. De Windows XP-CD start dan automatisch op, eventueel nadat u heeft moeten bevestigen dat er vanaf de CD opgestart dient te worden (eventueel moet u de bootvolgorde in het BIOS aanpassen).

  • Winnt


 • Installation methods


  • Bootable CD
   SysteemCD (opstartCD), waarmee een besturingssysteem op kan starten.

  • Boot floppy
   Systeemdiskette (opstartdiskette), waarmee een besturingssysteem op kan starten.

  • Network installation

  • Drive Imaging
   At some point, you may need to preserve your entire hard drive exactly as it is: byte for byte. Drive-imaging software does exactly that: It saves a snapshot of every bit of information on a drive or partition so you can restore the system to an identical state.


 • Device Driver Configuration


  • Load default drivers

  • Find updated drivers


 • Restore user data files (if applicable)

 • Identify common symptoms and problems


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

klikknoppen (1)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (2)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (3)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (4)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (5)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (6)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (7)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (8)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (9)

 • klikknop

Google

Klok


Copyright 2002-2018