Operating System Utilities

Wat is dit?


 • Disk Management Tools


  • DEFRAG.EXE
   DOS houdt in de FAT bij welke clusters van een schijf bezet zijn. Vaak zijn deze clusters kleiner dan de gegevens die weggeschreven worden. Het bestand moet dan over meerdere clusters worden verdeeld. Als er al andere gegevens op de schijf staan, zal vaak een aantal niet aaneengesloten clusters gebruikt moeten worden. Bij het lezen van de vaste schijf springt de leeskop van de ene naar de andere cluster om het hele bestand te kunnen lezen. Bij sterke defragmentatie van de bestanden moet de vaste schijf het bestand dan kriskras vanaf allerlei plaatsen op de schijf bij elkaar zoeken. Dit kost tijd. Fragmentatie vertraagt dus het systeem. Het hulpprogramma DEFRAG.EXE zorgt ervoor dat gegevens weer in aaneengesloten blokken op de schijf komen te staan.

  • FDISK.EXE
   Een vaste schijf kan logisch gesplitst worden. Elke splitsing kan daarbij een eigen schijfletter krijgen. Dit proces heet partitioneren. Het programma waarmee partities worden beheerd, heet FDISK en stamt nog uit de begindagen van DOS.

  • Backup/Restore Utility (MSBackup, NTBackup, etc)

  • ScanDisk
   Met dit DOS/Windows programma wordt de betrouwbaarheid van een schijf gecontroleerd en eventuele fouten op die schijf worden hersteld. Na het typen van de opdracht wordt vanzelf getoond wat er gecontroleerd wordt. Na het controleren van de onderdelen biedt SCANDISK de mogelijkheid een oppervlaktecontrole voor de schijf uit te voeren. Eventuele aangetroffen fouten kunnen hersteld worden.

  • CHKDSK
   Hiermee controleert u het bestandssysteem en de metagegevens van het bestandssysteem op fouten en geeft u een statusrapport weer van de bevindingen. Met de opdracht chkdsk zonder parameters geeft u de status weer van de schijf in het huidige station. Er worden geen fouten hersteld. Als u fouten wilt herstellen, moet u de parameter /f toevoegen.

  • Disk Cleanup

  • Format
   Het commando FORMAT onder DOS voor het initialiseren (formateren) van een gegevensdrager.


 • System Management Tools


  • Device manager
   U kunt Apparaatbeheer gebruiken om apparaten die softwarematig worden geconfigureerd, te controleren en aan te passen. Als het apparaat jumperpinnen en instelschakelaars heeft, moet u het apparaat handmatig configureren.

  • System Monitor

  • Computer Manager

  • MSCONFIG.EXE
   Met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie kunnen we precies aangeven welke drivers tijdens het starten wel en niet moeten worden geladen. We kunnen de inhoud van de opstartbestanden AUTOEXEC.BAT en CONFIG.SYS bekijken en regel voor regel aangeven of ze wel of niet moeten worden uitgevoerd tijdens het starten van Windows. We maken daarvoor gebruik van een verborgen programma in de map C:\Windows, het bestand Msconfig.exe. Dat wil zeggen, het programma is niet echt verborgen (het 'hidden'-attribuut is niet gezet), maar het programma heeft geen plaats gekregen in de groep Systeemwerkset.
   Msconfig is beschikbaar voor Windows 98, Windows Me en Windows XP, het ontbreekt in Windows 2000.

  • REGEDIT.EXE (View information/Backup registry)

  • REGEDIT32.EXE
   Windows 2000/XP heeft de beschikking over twee registereditors. Behalve de standaard regedit.exe kunnen we via Start, Uitvoeren ook de opdracht regedit32.exe gebruiken. Er wordt dan een venster geopend, waarin elke tak van het register in een eigen subvenster wordt getoond. Ook de menubalk bevat extra opties, zoals Structuur, Beveiliging en Opties. De namen van de sleutels en subsleutels zijn gelijk.

  • SYSEDIT.EXE
   Windows 95 programma, voorloper van Msconfig.

  • SCANREG

  • COMMAND/CMD

  • Event Viewer
   Using the event logs in Event Viewer, you can gather information about hardware, software, and system problems. You can also monitor Windows XP security events.

  • Task Manager
   Task Manager provides information about programs and processes running on your computer. It also displays the most commonly used performance measures for processes.
   You can use Task Manager to monitor key indicators of your computer's performance. You can see the status of the programs that are running and end programs that have stopped responding. You can also assess the activity of running processes using as many as fifteen parameters, and see graphs and data on CPU and memory usage. In addition, if you are connected to a network, you can view network status and see how your network is functioning. If you have more than one user connected to your computer, you can see who is connected, what they are working on, and you can send them a message.


 • File Management Tools


  • ATTRIB.EXE

  • EXTRACT.EXE
   Extracts files from cabinet (.cab) files.

  • Edit.com

  • Windows Explorer[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

klikknoppen (1)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (2)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (3)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (4)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (5)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (6)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (7)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (8)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (9)

 • klikknop

Google

Klok


Copyright 2002-2018