Command-line Functions

Wat is dit?


 • Command/CMD
  COMMAND.COM is de opdrachtverwerker van DOS. Dit bestand kijkt of de getypte opdrachten geldige DOS-opdrachten zijn en probeert de opdrachten uit te voeren.
  COMMAND.COM bevat de interne opdrachten van DOS. Dit zijn opdrachten waarvoor geen extra programma's of bestanden nodig zijn om ze te kunnen uitvoeren.

 • DIR
  De meest gebruikte opdracht achter de prompt is de opdracht DIR. Hiermee wordt een inhoudsopgave van de huidige directory gegeven. Door achter de opdracht een schijfletter gevolgd door een dubbele punt aan te geven, kan ook gezien worden wat zich op een andere schijf bevindt.

 • ATTRIB
  Verander kenmerken van bestanden; code opgeven (r, a, s of h) en bestandsnaam b.v. ATTRIB +r win.ini

 • VER
  Toont het versie nummer van MS DOS

 • MEM
  Geeft bezette en vrije geheugen ruimte weer

 • SCANDISK
  Met dit programma wordt de betrouwbaarheid van een schijf gecontroleerd en eventuele fouten op die schijf worden hersteld.

 • DEFRAG
  Het hulpprogramma DEFRAG.EXE zorgt ervoor dat gegevens weer in aaneengesloten blokken op de schijf komen te staan.

 • EDIT
  Edit allows a user to view, create and or modify their computer files.

 • XCOPY
  Met XCOPY kunnen hele directory's en hun subdirectory's in EEN keer gekopieerd worden. Dit wordt geregeld door de toevoeging van parameters. De meest bekende zijn: /S voor het kopieren inclusief de subdirectory's en /E voor het kopieren van lege subdirectory's.

 • COPY
  COPY zorgt ervoor dat een bestand naar een andere plaats wordt gekopieerd. Achter de kopieeropdracht komt altijd eerst de plaats waar vandaan gekopieerd moet worden, dan de naam van het te kopieren bestand en ten slotte waar het bestand naar toe moet worden gekopieerd.

 • FORMAT
  Een belangrijke externe opdracht van DOS is de opdracht FORMAT. Het formateren zorgt ervoor dat een harde schijf of diskette klaargemaakt wordt voor gebruik. De schijf wordt ook gecontroleerd op eventuele beschadigingen. Nieuwe vaste schijven en diskettes zullen altijd geformateerd moeten worden. Voor een groter gebruiksgemak worden door veel leveranciers reeds geformateerde diskettes verkocht.

 • FDISK
  Fdisk allows the user to delete and/or create partitions on the hard disk drive.

 • SETVER
  Setver is used to imitate the version of DOS in case an application was unable to run because of a newer version of MS-DOS.

 • SCANREG
  Scant het register

 • MD/CD/RD
  MD (MKDIR) maakt een directory aan. CD (CHDIR) springt naar de directory. RD (RMDIR) verwijderd een lege directory.

 • Delete/Rename
  DEL widt bestanden (net zoals ERASE). REN is de opdracht om een bestand een andere naam te geven. Eerst wordt de oude naam genoemd, daarna de nieuwe.

 • DELTREE
  Een zeer krachtige opdracht is DELTREE. Hiermee is het mogelijk om in EEN keer een directory met inhoud en al te verwijderen. Ook opgenomen subdirectory's en bestanden in die subdirectory's worden verwijderd.

 • TYPE
  Toont de inhoud van een bestand; naam bestand opgeven - Voorbeeld: TYPE win.ini

 • ECHO
  Echo is used to repeat the text typed in back to the screen and/or can be used to echo to a peripheral on the computer, such as a COM port.

 • SET
  Allows you to change one variable or string to another.

 • PING
  Helps in determining TCP/IP Networks IP address as well as determine issues with the network and assists in resolving them.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

klikknoppen (1)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (2)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (3)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (4)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (5)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (6)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (7)

 • klikknop klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (8)

 • klikknop klikknop klikknop

klikknoppen (9)

 • klikknop

Google

Klok


Copyright 2002-2018